Življenje je igra Življenje je igra – Marko Šetinc

Približati sem se hotela otroku z besedami,
pa so šle pri enem ušesu noter in pri drugem ven.
Približati sem se mu želela s knjigami,
pa sem požela samo zmedene poglede.
Obupana sem se zazrla vase
in zakričala: »Kako naj se približam temu otroku?«


Tedaj mi je deček zašepetal na uho:
»Pridi, igraj se z mano!«
(Neznana avtorica)

»V uri igre lahko izveš o človeku več, kot če se z njim pogovarjaš leto dni.« (Platon)

Življenje je igra

Življenje je igra