Fraktali

Fraktali so na prvi pogled kompleksne oblike, a imajo v osnovi enostaven postopek. Fraktal nastane tako, da začnemo, pri osnovni enoti fraktala, ki jo širimo, da nastanejo strukture, kot so spirale polževe hišice in podobno. Fraktali so podobni kot hologram. Ta nam omogoča, da v vsakem posameznem delu lahko dobimo informacijo za rekonstrukcijo celote.
Primer fraktala je prikazan na naslednji sliki. Že na prvi pogled zgleda kompleksen a je hkrati lep in zanimiv.

Fraktali izdelani z računalnikom
Fraktali narejeni z računalnikom

Fraktal predstavlja preprosto informacijo in postopek, ki se z povečavo spremeni v obliko predstavljeno na sliki.

V naravi pogosto videvamo strukture, ki so fraktali. Primer je brokoli, kjer se vidi popolna fraktalna struktura, ki na nek način spominja na fraktalno strukturo zgornje slike.

Fraktali, ki jih najdemo v naravi
Fraktali v naravi

Na podoben način lahko določene informacije s pomočjo nekega postopka spremenimo v strukturo, ki jo lahko prepoznamo in interpretiramo.

Na tak način je pripravljena delavnica risanja fraktalov. S pomočjo risanja oz. slikanja fraktalov lahko spoznamo informacije o sebi, naši podzavesti in o programih, ki se jih ne zavedamo a pogosto zelo vplivajo na naše življenje.
Z preprostim risanjem in barvanjem fraktalne strukture, dobimo slike različnih oblik in barv, ki predstavljajo našo osebnost, našo energijo. Ker pa je proces risanja in nas povezan, lahko v obratni smeri z risanjem fraktalov spremenimo informacije v sebi tako, da smo bolj uravnoteženi in bolj srečni. Več o risanju fraktalov lahko najdete tukaj.

S fraktali pa se lahko več ljudi med seboj spoznava in poveže. V ta namen pa se riše skupinski fraktal. To je res posebna izkušnja, ki jo je težko opisat. Jo je potrebno doživet.

 

Skupinski fraktal
Skupinski fraktal riše več oseb.