Clearing ali nežno odstranjevanje čustvenih nabojev

Clearing (kliring) ima v angleščini več pomenov, kot so očistiti, osvoboditi, pojasniti. Najboljši prevod je pa je čiščenje in odstranjevanje. Pogosto se uporablja angleška beseda, saj v slovenščini še ni nedvoumnega prevoda. 

Clearing temelji na odkritju, da je veliko težav človeka posledica nezmožnosti doseganja pristnih in zadovoljivih medosebnjnih odnosov, še posebej z najdražjimi. Predstavlja celovit in integriran sistem teorije in prakse, ki temelji na komunikaciji in medsebojnem dialogu, ki poteka med usposobljenim clearerjem in zainteresirano stranko, med  osveščenima posameznikoma na enakopravni, pozitivni etičnem odnosu. Natančno dodelan proces pomaga stranki, da poiščete področja čustvenega naboja in mentalnih ovir ter da jih razrešite in sprostite.

Čiščenje čustvenih napetosti

Čiščenje čustvenih napetosti

Praksa clearinga vodi do kognitivnih procesov in povečanja ozaveščenosti, do dviga motivacije, na novo organizarnih izkušenj in vedenja, kakor tudi konstruktivno in odgovorno delovanje. Na ta način stranka izboljšuje svoje komunikacijske spretnosti ter povečati svoje zmogljivosti za neposredne in odgovorne odnose z drugimi. Ob tem se zmanjša togost, nenaravnost in konfliktno vedenje.

Srečni odnosi

Srečni odnosi

Običajne koristi clearinga so:  notranji mir, večja odprtost do drugih in večja stopnja realizacije zastavljenih ciljev ter samorealizacija na  zasebnem in poslovnem področju.

Clearingse je pojavil v Ameriki šestdesetih let. Osnovne temleje psotavil američan Charles Berner (Charles Berner, 1929-2007). V svoji knjigi “Mojstrstvo komuniciranja – Priročnik za sodobno psihoterapijo”.

Značilnosti clearinga

Clearing daje prednost subjektivno realnost stranke, ki ga clearer poskuša razumeti in da  mu pomaga k boljšemu delovanju v vsakdanjem življenju, namesto ga opazovati, ocenjevati, diagnosticirati, svetovati, zdraviti na podlagi osebne ali tako imenovanih objektivnih znanstvenih meril.

Odstranjevanje napetosti

Odstranjevanje napetosti

Stranka in clearer sta v toku procesa v enakovrednem, neposrednem in odprtem odnosu, ki je določen z jasnimi in strogih profesionalnimi in etičnimi standardi. To je mogoče zato, ker je v procesu izobraževanja, poleg teoretičnega študija in strokovno usposabljanje, vsak clearer prešel tudi dolgo pot dela na sebi.

Zelo pomembna vaja “AFIRMACIJE”

Proces clearinga s terapevtom je res super zadeva. Vse vidiš in zaznavaš bolj jasno, saj imaš poleg svoje še terapevtovo pozornost. Obstaja ena pomembna vaja, ki je podobna vaji afirmacij. To pomeni, da ponavljaš besedo ali besedno zvezo in s tem narediš nove povezave v možganih in prepričanjih, tako da na situacije in življenje drugače reagiraš. V teoriji ponavljaš: lep sem, pameten sem….in podobno, in potem počasi postaneš lep in pameten.

Pri clearingu gre predvsem za opazovanje in ozaveščanje in preko tega do čiščenja nepotrebnih prepričan, vzorcev, možganskih povezav, ki nam ne nudijo sreče v življenju. Zelo je priporočljivo, če te nekod posluša in ti potrdi to kar je slišal, deluje pa tudi če počneš sam. Npr. poiščite eno svojo lastnost, ki vam jo ljudje omenjajo ali čutite, da imate nanjo nek odziv: sem pameten, sem priden, sem lep, sem len, sem delaven….Ob vsaki ponovitvi povejte ali napišite na kaj vas to asociira, katere misli se vam pojavijo, slike, zvoki, spomini, dogodki…po določenem času si ponavljate nasprotje …npr. nisem pameten in poglejte, kaj vam je za to besedno zvezo pripravila podzavest. Po določenem času si izmenično ponavljajte…pameten sem , ….., nisem pameten in opazujte, kaj vam govori podzavest. Ko utihne postanete svobodnejši, nič več nimate čudnih reakcij, ko vam nekdo reče to besedno zvezo, oz. ljudje na ta način bistveno težje manipulirajo z vami.